اطلاعیه شماره 17

به اطلاع کلیه اعضای محترم پروِژه هاشمیه می رساند، در راستای تعیین تکلیف وضعیت پروژه، اسناد مربوط به مشخصات زمین، پروانه و.... در اختیار 7 کارگزار و شرکت مشاوره قرار گرفته است تا در مرحله اول نسبت به فروش پروژه اقدام گردد و در صورت عدم فروش، نسبت به ساخت پروژه از تاریخ 97/11/05 بررسی و اقدام خواهد شد.
لذا از کلیه اعضای محترم پروژه درخواست می گردد پیشنهادات خود را در زمینه ساخت (مصالح، ابزارآلات و تجهیزات، اجرا و .. ) به دبیرخانه شرکت تعاونی به صورت مکتوب ارایه نمایند.
بدیهی است کلیه تصمیم گیری ها در جهت منافع اعضای محترم، اتخاذ خواهد شد.
محمدرضا چراغچی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

افتخارات و تقدیرنامه ها