در محضر سلام همه ی امتیازها فرو میریزند و همه ی تعلق ها رنگ می بازند. تنها رنگ، رنگ بی رنگی است. عباس آخوندی
راه سلام، گشاده راهی است که خدای مهربان با نور خود ما را بدانجا کشیده است تا در کنار رنجهای این دنیایی، مزه های عشق و مستی را مزه مزه کنیم. عباس آخوندی
سلام اسم اعظم است که چون بر زبان آدمی جاری شد، کسی را یارای کنکاش درون او نیست. عباس آخوندی
از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويراني است . «پیامبر اکرم (ص)»
نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد . «پیامبر اکرم (ص)»
شخص ستمكار و كمك كننده بر ظلم و آن كه راضى به ظلم است، هر سه با هم شريك اند. «حضرت علی (ع)»
عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد. «حضرت علی(ع)»
هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد. «حضرت علی (ع)»
بي نيازي از عذرخواهي، گرامي تر از عذر راستين است.«حضرت علی(ع)»
آنكه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه كس دور اندیشتر است . «حضرت محمد (ص)»
اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند. «حضرت علی(ع)»
هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است . «حضرت محمد (ص)»
كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است. «حضرت علی(ع)»
بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. «حضرت محمد (ص)»
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است . «چارلی چاپلین»
برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . «بزرگمهر»
آغاز هر کار مهمترين قسمت آن است . «افلاطون»
در پي هر گريه آخر خنده اي است. «مولوي»
انديشه کردن به اين که چه بگويم ، بهتر است از پشيماني از اينکه چرا گفتم . «سعدي»
محبت همه چيز را شکست ميدهد و خود شکست نمي خورد . «تولستوي»
آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سر حد کمال نرسد . «فارابي»
به گرسنگي مردن بهتر که نان فرومايگان خوردن . «سعدي»
آن قدرشکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم . «ناپلئون بناپارات»
برای آن کس که ایمان دارد ،ناممکن وجود ندارد . «آنتونی رابینز»
هیچ میدانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است. «جکلندن»
يك ساعت انديشيدن در خير وصلاح از هزار سال عبادت بهتر است. «امام صادق (ع)»
تواضع آن است كه آنچه را كه دوست مي داري مردم به توعطا كنند ،تو به مردم عطا كني. «امام رضا(ع)»
اگر خاموش بنشيني كه ديگران به سخنت آورند،بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند. «سقراط»
خوبي دنيا جز در پيوند با برادران وآشنايان نيست. «امام محمد باقر (ع)»
از امير المومنين پرسيده شد كه زهد در دنيا چيست؟ فرمود: اعراض و دوري كردن از حرام خدا. «امام صادق (ع)»
اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پیشمانی از اینکه چرا گفتم. «سعدی»
به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باش. «شکسپیر»
محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد. «تولستوی»
آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سر حد کمال نرسد. «فارابی»
مبین که می گوید ببین چه می گوید. «سعدی»
آن را که سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. «سعدی»
اگر سخن چون نقره است ،خاموشي چون زر پر بهاست. «لقمان»
با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر فوت نموديد بر شما بگريند و اگر زنده مانديد به شما مهرباني ورزند. «امام علي (ع)»
دوست بدارید اما عشق را به زنجیر بدل نکنید. «جبران خلیل جبران»
موفقیت؛ یک درصد نبوغ، نود و نه درصد عرق ریختن. «توماس ادیسون»
اتلاف وقت، خودکشی واقعی است. «یونگ»
ما از جنس رویاهایمان هستیم. «ویلیام شکسپیر»
تخیل مهمتر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر می گیرد. «آلبرت انیشتین»

مراحل انجام کار بیمه تامین اجتماعی

* ارایه ی مدارک به دفتر تعاونی شامل:

کپی پروانه اشتغال- کپی شناسنامه- کپی کارت ملی- کپی دفترچه بیمه- یک قطعه عکس.

* پس از پرکردن فرم معرفی و تعهدنامه و ثبت در دبیرخانه و امضا و مهر شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به همراه مدارک زیر به شعبه 2 بیمه ی تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

 

* ارایه ی مدارک به شعبه 2 تامین اجتماعی شامل:

اصل و کپی پروانه اشتغال- اصل و کپی ازتمام صفحات شناسنامه- اصل و کپی کارت ملی- کپی دفترچه بیمه- 2قطعه عکس- اصل وکپی شناسنامه ویک قطعه عکس از هر یک از اعضای خانواده- فرم جمع آوری سابقه.

 

مراحل انجام کار در شعبه 2:

1- گرفتن دستور ثبت پرونده از معاون اداری مالی ( اتاق66)

2- ثبت و دریافت شماره در دبیرخانه ی بیمه ی تامین اجتماعی ( اتاق 24)

3- بردن پرونده به قسمت نام نویسی (اتاق58-59)

4- دریافت فرم کمیسیون پزشکی از قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد، اختیاری و بیمه خاص

(اتاق 33 -> مسوول امور فنی28 -> رییس شعبه68 -> دبیرخانه24 )

 

الف- مراجعه به بیمارستان 17 شهریور و ارایه ی فرم کمیسیون و انجام آزمایشها و تعیین نوبت کمیسیون پزشکی

ب- ارایه ی نتیجه ی آزمایشها و دریافت جواب کمسیون در خیابان رضا، جنب مسجدالرضا (ع)

پ- ارایه ی اصل نتایج آزمایشها و فرم پاسخ کمیسیون پزشکی به شعبه ی 2 (قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد- اتاق33- سرکار خانم حقیقی)

ت- درخواست پرونده متقاضی از بایگانی توسط قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد

ث- ارایه ی پرونده به قسمت امور نام نویسی و حسابهای انفرادی اتاق50 ( آقای رمضانپور) جهت بررسی سابقه بیمه ای (کمتر از 5سال یا بیشتر از 5سال) به منظور تعیین حداقل یا حداکثر میزان دستمزد جهت دریافت حق بیمه مربوط به آن.

ج- ارایه ی فرم تاییدیه سنوات به تعاونی نظام مهندسی جهت تعیین مبلغ حق بیمه سه ماهه

چ- فرستادن لیست حق بیمه مربوطه به تامین اجتماعی توسط تعاونی

ح- مراجعه به شعبه 2 تامین اجتماعی برای دریافت دفترچه بیمه

* نشانی شعبه 2 بیمه تامین اجتماعی: عشرت آباد- روبروی پمپ بنزین سابق

مشاهده 8564 مرتبه
مجموعه های بیشتر: بیمه شبنم »

price tnmsco  tnmsco tnmsco tnmscologorequest