در محضر سلام همه ی امتیازها فرو میریزند و همه ی تعلق ها رنگ می بازند. تنها رنگ، رنگ بی رنگی است. عباس آخوندی
راه سلام، گشاده راهی است که خدای مهربان با نور خود ما را بدانجا کشیده است تا در کنار رنجهای این دنیایی، مزه های عشق و مستی را مزه مزه کنیم. عباس آخوندی
سلام اسم اعظم است که چون بر زبان آدمی جاری شد، کسی را یارای کنکاش درون او نیست. عباس آخوندی
از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويراني است . «پیامبر اکرم (ص)»
نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد . «پیامبر اکرم (ص)»
شخص ستمكار و كمك كننده بر ظلم و آن كه راضى به ظلم است، هر سه با هم شريك اند. «حضرت علی (ع)»
عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد. «حضرت علی(ع)»
هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد. «حضرت علی (ع)»
بي نيازي از عذرخواهي، گرامي تر از عذر راستين است.«حضرت علی(ع)»
آنكه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه كس دور اندیشتر است . «حضرت محمد (ص)»
اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند. «حضرت علی(ع)»
هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است . «حضرت محمد (ص)»
كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است. «حضرت علی(ع)»
بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. «حضرت محمد (ص)»
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است . «چارلی چاپلین»
برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . «بزرگمهر»
آغاز هر کار مهمترين قسمت آن است . «افلاطون»
در پي هر گريه آخر خنده اي است. «مولوي»
انديشه کردن به اين که چه بگويم ، بهتر است از پشيماني از اينکه چرا گفتم . «سعدي»
محبت همه چيز را شکست ميدهد و خود شکست نمي خورد . «تولستوي»
آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سر حد کمال نرسد . «فارابي»
به گرسنگي مردن بهتر که نان فرومايگان خوردن . «سعدي»
آن قدرشکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم . «ناپلئون بناپارات»
برای آن کس که ایمان دارد ،ناممکن وجود ندارد . «آنتونی رابینز»
هیچ میدانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است. «جکلندن»
يك ساعت انديشيدن در خير وصلاح از هزار سال عبادت بهتر است. «امام صادق (ع)»
تواضع آن است كه آنچه را كه دوست مي داري مردم به توعطا كنند ،تو به مردم عطا كني. «امام رضا(ع)»
اگر خاموش بنشيني كه ديگران به سخنت آورند،بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند. «سقراط»
خوبي دنيا جز در پيوند با برادران وآشنايان نيست. «امام محمد باقر (ع)»
از امير المومنين پرسيده شد كه زهد در دنيا چيست؟ فرمود: اعراض و دوري كردن از حرام خدا. «امام صادق (ع)»
اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پیشمانی از اینکه چرا گفتم. «سعدی»
به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باش. «شکسپیر»
محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد. «تولستوی»
آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سر حد کمال نرسد. «فارابی»
مبین که می گوید ببین چه می گوید. «سعدی»
آن را که سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. «سعدی»
اگر سخن چون نقره است ،خاموشي چون زر پر بهاست. «لقمان»
با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر فوت نموديد بر شما بگريند و اگر زنده مانديد به شما مهرباني ورزند. «امام علي (ع)»
دوست بدارید اما عشق را به زنجیر بدل نکنید. «جبران خلیل جبران»
موفقیت؛ یک درصد نبوغ، نود و نه درصد عرق ریختن. «توماس ادیسون»
اتلاف وقت، خودکشی واقعی است. «یونگ»
ما از جنس رویاهایمان هستیم. «ویلیام شکسپیر»
تخیل مهمتر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر می گیرد. «آلبرت انیشتین»

پروژه زکریا

  

price tnmsco  tnmsco tnmsco tnmscologorequest