اطلاع رسانی اخبار از مسیر سامانه های پیام کوتاه 1000123 و 30003300000009 انجام می شود.
اطلاعیه مهم : مصوبه هیات مدیره درخصوص پروژه ی هاشمیه
چهارشنبه, 31 شهریور 1395
 بارگیری تیرهای سقف هشتم از شرکت قطعات آهنگری و ارائه نصب پارت سوم اسکلت پروژه زکریا
ادامه مطلب
دوشنبه, 15 شهریور 1395
آغاز نصب ستون های پارت سوم پروژه زکریا
ادامه مطلب
چهارشنبه, 13 مرداد 1395
  بدینوسیله به آگاهی می رساند، با توجه به تغییرات صورت گرفته در مدیریت امور رفاهی – گردشگری و به منظور بهبود و افزایش کیفیت ارایه خدمات رفاهی و همچنین آگاهی از نحوه ی ارایه ی خدمات مجموعه ها و فروشگاه های طرف قرا
ادامه مطلب
سه شنبه, 12 مرداد 1395
جواب اتاق تعاون در خصوص شکایت آقایان علی خلیل پور دربان و هادی فرشیدفر
ادامه مطلب
خدمات رفاهی پروژه ها نظام گستر درخواست کارت اخبار هیات مدیره خدمات بیمه تسهیللات بانکی

123  mahan