اطلاع رسانی اخبار از مسیر سامانه های پیام کوتاه 1000123 و 30003300000009 انجام می شود.
اطلاعیه مهم : مصوبه هیات مدیره درخصوص پروژه ی هاشمیه
چهارشنبه, 30 -3443
  با توجه به شروع مجدد عملیات اجرایی پروژه زکریا و ضرورت تسریع در فرایند اجرا و ادامه آن از سهامداران محترمی که تاکنون نسبت به مبالغ مقرر شده ( 75 درصد)، معوقه دارند تقاضا می شود، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمای
ادامه مطلب
یکشنبه, 18 بهمن 1394
شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به منظور تامین بخشی از مصالح مصرفی پروژه های خود از کلیه اعضا و همکاران محترم که تمایل به ارایه خدمات از قبیل تهیه و فروش بتن ،میلگرد و یاهر نوع متریال دیگر در قالب تهاتر
ادامه مطلب
چهارشنبه, 30 -3443
با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر ارسال اظهارنامه قانونی برای برخی از سهامداران و سپری شدن مهلت مقرر، به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از ضرر و زیان سایر سهامداران، مقدم
ادامه مطلب
چهارشنبه, 14 بهمن 1394
با توجه به اینکه در نظر است به زودی جلسه ی گفتگویی با حضور همه اعضای محترم پروژه مسکن هاشمیه برگزار گردد به منظور نتیجه بخش بودن آن و پرهیز از گفتگوهای پراکنده و بی ثمر، خواهشمند است کلیه انتقادات، توقعات، نظرات و پ
ادامه مطلب
چهارشنبه, 30 -3443
    با عنایت به اطلاع رسانی های مکرر قبلی درخصوص ضرورت تحکیم دیواره جنوبی پروژه در مجاورت مجتمع مسکونی شهرآرا و درخواست پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از جانب هر عضو تا زمان مقرر و عدم اقدام تعدادی از سهامداران در
ادامه مطلب
شنبه, 10 بهمن 1394
لیست پرداختی اعضا پروژه هاشمیه به تفکیک اقساط به شرح زیر است.
ادامه مطلب
پنج شنبه, 08 بهمن 1394
  با عنایت به عدم پرداخت تعهدات تعدادی از اعضای پروژه هاشمیه، با توجه به مصوبه هیات مدیره برای 10 نفر از اعضایی که بدهی معوق داشتند اظهارنامه قانونی ارسال گردید؛ لذا چنانچه این اشخاص ظرف مدت مقرر نسبت به پرداخت بد
ادامه مطلب
پنج شنبه, 08 بهمن 1394
  با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت تعاونی نظام مهندسی مبنی بر شروع مجدد عملیات اجرایی پروژه زکریا به منظور کاهش هزینه ساخت و رعایت عدالت و جلوگیری از ضرر وزیان اعضا، برای تعداد 16 نفر از اعضایی که تاکنون نسب
ادامه مطلب
یکشنبه, 04 بهمن 1394
  به منظور اطلاع رسانی به اعضای پروژه همت، روند پیگیری های و مکاتبات صورت گرفته با شهرداری محترم و جوابیه ها در سایت شرکت تعاونی قرار داده شده است. جهت مشاهده ی مکاتبات به بخش پروژه ها رفته و روی سربرگ مکاتبات در ب
ادامه مطلب
چهارشنبه, 30 -3443
  طبق درخواست های قبلی شرکت تعاونی از نمایندگان محترم پروژه هاشمیه و همچنین تصمیمات متخذه در جلسات مشترک با ایشان، متاسفانه تاکنون سند مکتوبی دال بر موافقت شهرداری مبنی بر تمدید مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه ها
ادامه مطلب
خدمات رفاهی پروژه ها نظام گستر درخواست کارت اخبار هیات مدیره خدمات بیمه تسهیللات بانکی

123